ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight - ใช้แลกสกิน Shiny Knight ของ Svalinn(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight

การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight
ใช้แลกสกิน Shiny Knight ของ Svalinn(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1