ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate - ใช้แลกสกิน Steampunk Pirate ของ Commodora(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate

การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate
ใช้แลกสกิน Steampunk Pirate ของ Commodora(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1