ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen - ใช้แลกสกิน Aide to the Fallen ของไมเคิล(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen

การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen
ใช้แลกสกิน Aide to the Fallen ของไมเคิล(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1