ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Sophisticated - ใช้แลกสกิน Sophisticated ของ Asura (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Sophisticated

การ์ดทดลองสกิน Sophisticated การ์ดทดลองสกิน Sophisticated
ใช้แลกสกิน Sophisticated ของ Asura (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1