ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Early Bird - ใช้แลกสกิน Early Bird ของ Dove Keeper (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Early Bird

การ์ดทดลองสกิน Early Bird การ์ดทดลองสกิน Early Bird
ใช้แลกสกิน Early Bird ของ Dove Keeper (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1