ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Hellhound - ใช้แลกสกิน Hellhound ของ Anubis (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Hellhound

การ์ดทดลองสกิน Hellhound การ์ดทดลองสกิน Hellhound
ใช้แลกสกิน Hellhound ของ Anubis (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1