ไอเทม | ชิ้นส่วนสกิน Hellhound - นำไปแลกสกินของ Anubis ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วนสกิน Hellhound

ชิ้นส่วนสกิน Hellhound ชิ้นส่วนสกิน Hellhound
นำไปแลกสกินของ Anubis ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Hellhound
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Hellhound
Hellhound
เมื่อได้รับสกินของ Anubis แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +40000, Crit Resist +600 เทพผู้พิทักษผู้ซึ่งคอยสกัดกั้นผู้บุกรุกด้วยขวาน-ที่เป็นหนึ่งเดียวกับรางกายของเขา-ซึ่งถูกหลอมขึ้นมาโดยเพลิงบาปเพื่อปกป้องความศักสิทธิ์40000 HP
ชิ้นส่วนสกิน Hellhound - นำไปแลกสกินของ Anubis ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ไข่อีสเตอร์ I - ให้รางวัลแบบสุ่มไข่อีสเตอร์ I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10