ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker - ใช้แลกสกิน Groundbreaker ของ Ripper (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker

การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker
ใช้แลกสกิน Groundbreaker ของ Ripper (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1