ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light - ใช้แลกสกิน Spirit of Light ของ Cosmo(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light

การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light
ใช้แลกสกิน Spirit of Light ของ Cosmo(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1