ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Black Thorns - ใช้แลกสกิน Black Thorns ของ Rosaleen(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Black Thorns

การ์ดทดลองสกิน Black Thorns การ์ดทดลองสกิน Black Thorns
ใช้แลกสกิน Black Thorns ของ Rosaleen(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1