ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Fire Wood - ใช้แลกสกิน Fire Wood ของ Plant Warrior(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Fire Wood

การ์ดทดลองสกิน Fire Wood การ์ดทดลองสกิน Fire Wood
ใช้แลกสกิน Fire Wood ของ Plant Warrior(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold