ไอเทม | ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วน Fire Wood

ชิ้นส่วน Fire Wood ชิ้นส่วน Fire Wood
นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Fire Wood
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Fire Wood
Fire Wood
เมื่อได้รับสกินของ Plant Warrior แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ไฟที่เคยแผดเผารากเก่าของเขา บัดนี้สร้างโอกาสและพลังชีวิตใหม่ขึ้นมา400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag V - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10