ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe - ใช้แลกสกิน Shock and Awe ของ Lazulix(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe

การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe
ใช้แลกสกิน Shock and Awe ของ Lazulix(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold