ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Two-Faced - ใช้แลกสกิน Two-Faced ของ Bogeyman(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Two-Faced

การ์ดทดลองสกิน Two-Faced การ์ดทดลองสกิน Two-Faced
ใช้แลกสกิน Two-Faced ของ Bogeyman(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold