ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer - ใช้แลกสกิน Cyborg Slayer ของ Asura(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer

การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer
ใช้แลกสกิน Cyborg Slayer ของ Asura(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold