ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Great Tengu - ใช้แลกสกิน Great Tengu ของ Storm Eater(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Great Tengu

การ์ดทดลองสกิน Great Tengu การ์ดทดลองสกิน Great Tengu
ใช้แลกสกิน Great Tengu ของ Storm Eater(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold