ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress - ใช้เพื่อรับสกิน Dove Keeper Dark Huntress (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress

การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress
ใช้เพื่อรับสกิน Dove Keeper Dark Huntress (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold