ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Astral Commander - ใช้แลกสกิน Astral Commander ของเทพีอธีนา(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Astral Commander

การ์ดทดลองสกิน Astral Commander การ์ดทดลองสกิน Astral Commander
ใช้แลกสกิน Astral Commander ของเทพีอธีนา(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold