Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน Final Whistle - นำไปแลกสกินของพ่อมดเวทย์ ,ใช้เสริมพลังสกิน

ชิ้นส่วน Final Whistle

ชิ้นส่วน Final Whistle ชิ้นส่วน Final Whistle
นำไปแลกสกินของพ่อมดเวทย์ ,ใช้เสริมพลังสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Final Whistle
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Final Whistle
Final Whistle
เมื่อได้รับสกินของ Warlock แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 หลังจากเสียงนกหวีดของเขา ทั้งสนามก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์แห่งชัยชนะ400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Final Whistle - นำไปแลกสกินของพ่อมดเวทย์ ,ใช้เสริมพลังสกิน x 50

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10