ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal - ใช้แลกสกิน Optimum Primal ของ Sasquatch(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal

การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal
ใช้แลกสกิน Optimum Primal ของ Sasquatch(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold