ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie - ใช้แลกสกิน Iron Goalie ของ Creation-01(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie

การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie
ใช้แลกสกิน Iron Goalie ของ Creation-01(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold