Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน Iron Goalie - นำไปแลกสกินของCreation-01 ,ใช้เสริมพลังสกิน

ชิ้นส่วน Iron Goalie

ชิ้นส่วน Iron Goalie ชิ้นส่วน Iron Goalie
นำไปแลกสกินของCreation-01 ,ใช้เสริมพลังสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Iron Goalie
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Iron Goalie
Iron Goalie
เมื่อได้รับสกินของ Creation-01 แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ด้วยร่างกายโลหะนี้ เหมาะสำหรับการป้องกันในแนวหลังอย่างยิ่ง400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Iron Goalie - นำไปแลกสกินของCreation-01 ,ใช้เสริมพลังสกิน x 50