Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน Grill Master - นำไปแลกสกินของวอลลาวอลล่า ,ใช้เสริมพลังสกิน

ชิ้นส่วน Grill Master

ชิ้นส่วน Grill Master ชิ้นส่วน Grill Master
นำไปแลกสกินของวอลลาวอลล่า ,ใช้เสริมพลังสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Grill Master
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Grill Master
Grill Master
เมื่อได้รับสกินของ Wallawalla แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 โปรดระวัง: เขาชอบปิ้งบาบีคิวด้วยเนื้อพิศวง!400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Grill Master - นำไปแลกสกินของวอลลาวอลล่า ,ใช้เสริมพลังสกิน x 50