Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว - นำไปแลกสกินของสาวปืนคู่ ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว

ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว
นำไปแลกสกินของสาวปืนคู่ ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • เจ้าหญิงเจ้าสาว
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
เจ้าหญิงเจ้าสาว
เจ้าหญิงเจ้าสาว
เมื่อได้รับสกินของ Gunslinger แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 "แม้ว่าข้าต้องต่อสู้ ชุดของข้าจะต้องขาวสะอาด"400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว - นำไปแลกสกินของสาวปืนคู่ ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50