ไอเทม | ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน - แลกสกินจอมโฮมรันของนินจาโรนิน

ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน

ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน
แลกสกินจอมโฮมรันของนินจาโรนิน
จำนวนสูงสุด 999
ขาย 20 Shards