Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน ท็อปด็อก - นำไปแลกสกินของเทพอานูบิส ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วน ท็อปด็อก

ชิ้นส่วน ท็อปด็อก ชิ้นส่วน ท็อปด็อก
นำไปแลกสกินของเทพอานูบิส ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • ท็อปด็อก
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
ท็อปด็อก
ท็อปด็อก
เมื่อได้รับสกินของ Anubis แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +50000, Crit Resist +120 MVP ขั้นสุดยอด แข็งแกร่ง, เร็ว และทุ่มเทให้กับกีฬาที่เขาชอบ50000 HP
ชิ้นส่วน ท็อปด็อก - นำไปแลกสกินของเทพอานูบิส ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50