ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง - ใช้เพื่อรับสกินยักษ์ไร้ตะเกียงของ Phantom King (24h)

การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง

การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง
ใช้เพื่อรับสกินยักษ์ไร้ตะเกียงของ Phantom King (24h)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold