Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง - นำไปแลกสกินของPhantom King ,ใช้เสริมพลังสกิน

ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง

ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง
นำไปแลกสกินของPhantom King ,ใช้เสริมพลังสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • ยักษ์ไร้ตะเกียง
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
ยักษ์ไร้ตะเกียง
ยักษ์ไร้ตะเกียง
เมื่อได้รับสกินของ Phantom King แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +50000, CRIT +120 เมื่อเขายังเยาว์วัย ความปรารถนาคือการออกจากตะเกียง ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ยังไม่เคยสำเร็จ50000 HP
120 คริติคอล
ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง - นำไปแลกสกินของPhantom King ,ใช้เสริมพลังสกิน x 50