ไอเทม | การ์ดทดลอง จอมโจรซานต้า - ใช้เพื่อรับสกินจอมโจรซานต้าของซานตาคลอส (24h)

การ์ดทดลอง จอมโจรซานต้า

การ์ดทดลอง จอมโจรซานต้า การ์ดทดลอง จอมโจรซานต้า
ใช้เพื่อรับสกินจอมโจรซานต้าของซานตาคลอส (24h)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold