ไอเทม | ชิ้นส่วน จอมโจรซานต้า - นำไปแลกสกินของซานตาคลอส ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
ขาย 20 Shards

UnknownUnknown

  • Unknown
Unknownฮีโร่หมายเหตุUnknownราคา
Unknown
Unknown
Unknown400 โจมตี
120 คริติคอล
Unknown - Unknown x 50