ไอเทม | การ์ดทดลองสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ - ใช้เพื่อแลกรับสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจของนางพยางู(24ชม.)

การ์ดทดลองสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ

การ์ดทดลองสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ การ์ดทดลองสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ
ใช้เพื่อแลกรับสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจของนางพยางู(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 10000 Gold