Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ - นำไปแลกสกินของนางพญางู ,ใช้เสริมพลังความของสกิน

ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ

ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ
นำไปแลกสกินของนางพญางู ,ใช้เสริมพลังความของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • พยาบาลผู้น่ารังเกียจ
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
พยาบาลผู้น่ารังเกียจ
พยาบาลผู้น่ารังเกียจ
เมื่อได้รับสกินของ Medusa แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400 หัวใจของคุณจะ...ปลอดภัยในมือเธอ400 โจมตี
ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ - นำไปแลกสกินของนางพญางู ,ใช้เสริมพลังความของสกิน x 50