ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง - ใช้เพื่อแลกรับสกินองค์หญิงน้ำแข็งของเทพแห่งรัก(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง

การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง
ใช้เพื่อแลกรับสกินองค์หญิงน้ำแข็งของเทพแห่งรัก(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold