Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง - นำไปแลกสกินของเทพแห่งรัก ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง

ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง
นำไปแลกสกินของเทพแห่งรัก ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • องค์หญิงน้ำแข็ง
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
องค์หญิงน้ำแข็ง
องค์หญิงน้ำแข็ง
เมื่อได้รับสกินของ Valentina แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +10000, CRIT DMG +2000 ...คุณเดาไม่ถูกหรอกว่าเธอเคยเยือกเย็นแค่ไหน10000 HP
2000 คริติคอล DMG
ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง - นำไปแลกสกินของเทพแห่งรัก ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50