Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร - นำไปแลกสกินของมังกรน้ำแข็ง ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร

ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร
นำไปแลกสกินของมังกรน้ำแข็ง ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • มังกรสมุทร
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
มังกรสมุทร
มังกรสมุทร
เมื่อได้รับสกินของ Arctica แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +10000, CRIT DMG +2000 ทุกๆ การกระพือปีกของมันก่อให้เกิดพายุหมุนที่น่าสะพรึง10000 HP
2000 คริติคอล DMG
ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร - นำไปแลกสกินของมังกรน้ำแข็ง ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50