ไอเทม | การ์ดทดลองเกราะสายฟ้า - ใช้สกินเกราะสายฟ้าของมังกรสองหัว (24ชม.)

การ์ดทดลองเกราะสายฟ้า

การ์ดทดลองเกราะสายฟ้า การ์ดทดลองเกราะสายฟ้า
ใช้สกินเกราะสายฟ้าของมังกรสองหัว (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold