ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า - ใช้สกินเกราะสายฟ้าของมังกรสองหัว (24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า

การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า
ใช้สกินเกราะสายฟ้าของมังกรสองหัว (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold