ไอเทม | การ์ดทดลองโจ็กเกอร์อีวิล - ใช้สกิินโจ๊กเกอร์อีเวิลของแดรกคูล่า (24ชม.)

การ์ดทดลองโจ็กเกอร์อีวิล

การ์ดทดลองโจ็กเกอร์อีวิล การ์ดทดลองโจ็กเกอร์อีวิล
ใช้สกิินโจ๊กเกอร์อีเวิลของแดรกคูล่า (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold