ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ - ใช้สกินเพลงมรณะของอัศวินเมษ (24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ

การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ
ใช้สกินเพลงมรณะของอัศวินเมษ (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold