Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ชิ้นส่วนเพลงมรณะ - นำไปแลกสกินของอัศวินเมษ ,ใช้เสริมพลังของสกิน

ชิ้นส่วนเพลงมรณะ

ชิ้นส่วนเพลงมรณะ ชิ้นส่วนเพลงมรณะ
นำไปแลกสกินของอัศวินเมษ ,ใช้เสริมพลังของสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • เพลงมรณะ
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
เพลงมรณะ
เพลงมรณะ
เมื่อได้รับสกินของ Aries แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400 เสียงที่มาจากนรกเมื่อได้ยินจะค่อยๆแทรกเข้าไปในผิวหนัง กินกระดูกดูดเลือด แล้วค่อยๆทำลายจิตวิญญาณของศัตรู400 โจมตี
ชิ้นส่วนเพลงมรณะ - นำไปแลกสกินของอัศวินเมษ ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50