ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ - ใช้เพื่อแลกรับสกินบุรุษปีกแห่งไฟ (24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ

การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ
ใช้เพื่อแลกรับสกินบุรุษปีกแห่งไฟ (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold