ไอเทม | การ์ดทดลองบุรุษปีกแห่งไฟ - ใช้เพื่อแลกรับสกินบุรุษปีกแห่งไฟ (24ชม.)

การ์ดทดลองบุรุษปีกแห่งไฟ

การ์ดทดลองบุรุษปีกแห่งไฟ การ์ดทดลองบุรุษปีกแห่งไฟ
ใช้เพื่อแลกรับสกินบุรุษปีกแห่งไฟ (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold