ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว - ใช้เพื่อแลกรับสกินโรบอทตาเดียว (24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว

การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว
ใช้เพื่อแลกรับสกินโรบอทตาเดียว (24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold