ไอเทม | Lv5 Wicked Armor - ได้รับสกิล Lv5: Wicked Armor

Lv5 Wicked Armor

Lv5 Wicked Armor Lv5 Wicked Armor
ได้รับสกิล Lv5: Wicked Armor
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag V - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1