ไอเทม | Lv5 Saint's Favor - ได้รับสกิล Lv5: Saint's Favor.

Lv5 Saint's Favor

Lv5 Saint Lv5 Saint's Favor
ได้รับสกิล Lv5: Saint's Favor.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag IV - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1