ไอเทม | Lv5 Brawler's Favor - ได้รับสกิล Lv5: Brawler's Favor

Lv5 Brawler's Favor

Lv5 Brawler Lv5 Brawler's Favor
ได้รับสกิล Lv5: Brawler's Favor
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag IV - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1