ไอเทม | Lv5 Nimble - ได้รับสกิล Lv5: Nimble

Lv5 Nimble

Lv5 Nimble Lv5 Nimble
ได้รับสกิล Lv5: Nimble
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag III - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1