ไอเทม | Lv5 Sunder - ได้รับสกิล Lv5: Sunder

Lv5 Sunder

Lv5 Sunder Lv5 Sunder
ได้รับสกิล Lv5: Sunder
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1