ไอเทม | Lv5 Vital Boon - ได้รับสกิล Lv5: Vital Boon

Lv5 Vital Boon

Lv5 Vital Boon Lv5 Vital Boon
ได้รับสกิล Lv5: Vital Boon
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1