ไอเทม | Lv5 Zealous Drive - ได้รับสกิลรอง Lv5: Zealous Drive

Lv5 Zealous Drive

Lv5 Zealous Drive Lv5 Zealous Drive
ได้รับสกิลรอง Lv5: Zealous Drive
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Cool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่มCool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1