ไอเทม | Lv5 Unholy Pact - ได้รับสกิล Lv5: Unholy Pact

Lv5 Unholy Pact

Lv5 Unholy Pact Lv5 Unholy Pact
ได้รับสกิล Lv5: Unholy Pact
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1