ไอเทม | Lv5 Sacred Light - ได้รับสกิล Lv5: Sacred Light

Lv5 Sacred Light

Lv5 Sacred Light Lv5 Sacred Light
ได้รับสกิล Lv5: Sacred Light
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1